Біологічні добрива та стимулятори росту

Біологічні добрива (рос. биологические удобрения) – це специфічні ґрунтові мікроорганізми, які, разом з синтезованими ними біологічно-активними речовинами, застосовуються для забезпечення культури доступними формами азоту, фосфору та калію, а також стимуляції їх росту і розвитку, збільшення урожайності та покращення якості продукції.

Біологічні добрива сьогодні стають ефективним засобом підвищення дії мінеральних добрив, а за умов органічного виробництва їх альтернативою. Їх застосовують для збагачення ризосфери рослин корисними мікроорганізмами, які відповідають за ефективне живлення рослин поживними елементами з ґрунту. Живлення рослин залежить від того, який вид мікроорганізмів домінує в ризосфері рослин.

Живлення рослин залежить від того, який вид мікроорганізмів домінує її ризосфері. Заселяючи прикореневу зону, мікроорганізми переводять недоступні форми азоту, фосфору та калію ґрунту в доступні для рослини форми; стримують розвиток та знищують патогенну мікрофлору – збудників хвороб культури; продукують фітогормони, які безпосередньо впливають на ріст та розвиток рослин, їх стійкість до зовнішніх стресів, а отже, і на урожайність.

Вигоди від застосування біологічних добрив

 • Забезпечують покращення азотного та фосфорно-калійного живлення рослин, за рахунок процесів азотфіксації та фосформобілізації;
 • На 15 - 25 % підвищують коефіцієнт засвоєння поживних елементів з мінеральних добрив;
 • Утворюють біологічно активні сполуки - фітобіотики, фітогормони, амінокислоти, вітаміни;
 • Підвищують родючість ґрунту, оздоровлюють ґрунт;
 • Підвищують врожайність та якість врожаю;
 • Сприяють утилізації пестицидів, що накопичуються в ґрунті.

 

Азотфіксатор ґрунтовий

Азотфіксатор ґрунтовий БіоМаг

Біотехнологічний препарат пролонгованої дії для обробки насіння з метою покращення азотного живлення рослин, стимуляції росту кореневої системи та обробки по вегетації для підвищення ефективності роботи фотосинтетичного апарату.

Препарат використовується для передпосівної обробки насіння, розсади, а також підживлення та обробки по вегетації зернових, технічних, овочевих, плодово–ягідних культур та кімнатних рослин, покращення показників родючості ґрунту.

Сприятлива дія препарату БіоМаг на рослини зумовлена двома факторами: його здатністю засвоювати молекулярний азот з повітря та синтезувати різні біологічно активні речовини типу фітогормонів ауксинового, гіберелінового і цитокінінового рядів, антибіотиків, вітамінів групи В, органічних кислот і амінокислот.

Сертифікований Органік Стандарт згідно Стандарту з виробництва речовин, що можуть використовуватись в органічному сільському господарстві
 • Детальніше

  Вигоди від використання препарату
  • засвоює молекулярний азот з повітря (15-20 кг д.р. на га) та синтезує біологічно активні речовини (ауксини, амінокислоти);
  • підвищує на 5-15% енергію проростання та схожість насіння;
  • дозволяє заощадити до 60 кг/га аміачної селітри без втрати врожайності;
  • підвищує до 10% урожайність культур;
  • відновлює родючість грунту, активує корисну грунтову біоту, стимулює розвиток кореневої системи;
  • ефективно діє протягом всього періоду вирощування у відкритому та закритому ґрунті;
  • підвищує до 15 %  активність роботи фотосинтетичного апарату, активізує азотний обмін рослин
   
  Застосування препарату:
  • Обробку насіння препаратом слід проводити не пізніше як за 3-5 діб до посіву;
  • Перед додаванням препарату в робочий розчин вміст потрібно ретельно збовтати;
  • Обробку та зберігання насіння слід проводити під накриттям або у затінку, не допускаючи попадання прямих сонячних променів.
  • Обробку рослин та ґрунту проводити в періоди мінімальної сонячної активності (ранок, вечір, ніч, хмарність).

   

  Сумісність препарату:
  • Препарат БіоМаг сумісний з фунгіцидами, інсектицидами, гербіцидами та добривами;
  • Проявляє синергійну дію з біологічними препаратами;
  • Використовувати лише у ретельно вимитих від хімічних компонентів агрегатах;
  • Не рекомендується застосовувати в баковій суміші з препаратами Ламардор, Ламардор Про та ТМТД.

   

  Правила зберігання:
  • Препарат зберігати при t° від +2°С до +15°С в темному, захищеному від прямих сонячних променів місці, окремо від отрутохімікатів.
  • Термін зберігання: 6 міс.

   

  Спосіб обробки та дозування азотфіксатору ґрунтового БіоМаг

  Спосіб обробки

  Норма витрати суспензії

  Обробка насіння зернових і зернобобових культур

  0,5-2,0 л/т

  Обприскування ґрунту перед сівбою с.-г. культур обприскувачем

  1,0-1,5 л/га (витрата робочого розчину 300-500 л/га)

  Обприскування с.-г. культур по вегетації (озима пшениця, ярий ячмінь, кукурудза, цукрові буряки,та ін.)

  0,5-1,5 л/га (витрата робочого розчину 250-300 л/га)

  Фертигація

  2-5 л/га (витрата робочого розчину 5000 л/га)

Консультація і замовлення через месенджери:
Фосфор-калiй мобiлiзуючий iнокулянт

Біофосфорин

Біотехнологічний препарат пролонгованої дії для покращення фосфорного та калійного живлення рослин і стимуляції росту кореневої системи.

Дія Біофосфорину® базується на здатності перетворювати важкодоступні сполуки фосфору та калію на форми, які легко засвоюються рослинами.

Найбільш ефективно Біофосфорин® працює в прикореневій зоні (ризосфері), і тому оптимальним методом внесення є обробка насіння, обприскування ґрунту в зоні насіння при посіві, обприскування ґрунту з наступним загортанням.

Сертифікований Органік Стандарт згідно Стандарту з виробництва речовин, що можуть використовуватись в органічному сільському господарстві
 • Детальніше

  Вигоди від застосування препарату
  • підвищує на 10-15% енергію проростання та схожість насіння;
  • підвищує в ґрунті вміст доступних форм калію до 15-20 кг д.р. на га, доступних форм фосфору до 25-50 кг д.р. на га;
  • підвищує до 10% урожайність культури;
  • активує корисну мікрофлору ґрунту та покращує його структуру;
  • препарат стійкий до хлорорганічних сполук, також здатен руйнувати в ґрунті сполуки ацетохлору.

   

  Рекомендації по застосуванню
  • Перед додаванням препарату в робочий розчин вміст потрібно ретельно збовтати;
  • Обробку та зберігання насіння слід проводити під накриттям або у затінку, не допускаючи попадання сонячних променів.
  • Обробку ґрунту проводити в періоди мінімальної сонячної активності (ранок, вечір, ніч, хмарність)

   

  Сумісність препарату:

   

  Правила зберігання:
  • Препарат зберігати при t° від +2°С до +15°С в темному, захищеному від прямих сонячних променів місці.
  • Термін зберігання: 8 міс.

   

  Спосіб обробки та дозування препарату Біофосфорин

  Спосіб обробки

  Норма витрати

  Передпосівна обробка насіння суспензією з розрахунку - 10 л/т

  1,0-2,0 л/т насіння

  Обприскування ґрунту для покращення родючості (перед культивацією, дискуванням)

  0,5-1,0 л/га

  Фертигація

  2-5 л/га (витрата робочого розчину до 5000 л/га)

Консультація і замовлення через месенджери:
Високоефективний стимулятор росту рослин

Гумат Калію

Гумат Калію – водорозчинна калійна сіль гумінової кислоти - є високоефективним стимулятором росту для всіх культур відкритого та закритого ґрунту.

Рідина з концентрацією гуматів не менше 10%.

Сертифікований Органік Стандарт згідно Стандарту з виробництва речовин, що можуть використовуватись в органічному сільському господарстві
 • Детальніше

  Вигоди від застосування препарату
  • підвищує енергію проростання насіння, сприяє формуванню дружніх сходів;
  • стимулює розвиток потужної кореневої системи;
  • активує імунну систему рослин, підвищує стійкість рослин до хвороб;
  • підвищує рівень засвоєння елементів живлення з ґрунту та мінеральних добрив;
  • підвищує ефективність ЗЗР та мікродобрив;
  • підвищує стійкість рослин до зовнішніх стресів;
  • збільшує урожайність, покращує якість продукції, збільшує термін зберігання.

   

  Приготування робочого розчину (суха форма)
  • Для швидкого та рівномірного розчинення сухого Гумату Калію необхідно порошок повільно додавати у воду. При цьому розчин потрібно постійно перемішувати.
  • Рекомендується використовувати воду не нижче кімнатної температури.

   

  Сумісність препарату:
  • Гумат Калію сумісний з пестицидами, біопрепаратами та добривами.
  • Перед змішуванням компонентів, доцільно провести тестування на утворення осаду в окремій ємкості.
  • Не додавати в бакову суміш з pH < 5,5.

   

  Правила зберігання:
  • Препарат зберігати при t°:
  • Рідка форма: t° від 0°С до +30°С
  • Суха форма: t° від -30°С до +30°С
  • Термін зберігання:
  • Рідка форма: 3 роки
  • Суха форма: 5 років

   

  Спосіб обробки та дозування препарату Гумат Калію

  Спосіб обробки

  Норма витрати препарату, суха форма

  Норма витрати препарату, рідка форма

  Передпосівна обробка насіння (разом з протруювачем)

  0,2 кг/т насіння

  1-2 л/т насіння

  Обробка по вегетації рослин (2-4 обробки в баковій суміші з ЗЗР)

  0,05-0,1 кг/га

  0,25-0,75 л/га

  Краплинне зрошення

  0,15-0,20 кг/га

  0,75-1,00 л/га

Консультація і замовлення через месенджери:
Високоефективний стимулятор росту рослин

Гумат Калію (суха форма)

Гумат Калію – водорозчинна калійна сіль гумінової кислоти – є високоефективним стимулятором росту для всіх культур відкритого та закритого ґрунту.

Водорозчинний сухий порошок з концентрацією гуматів не менше 80%.

Препарат виробляється з леонардиту та містить гуматів калію – не менше 80%, фульватів калію – 20%, а вміст калію становить близько 13%. Препарат хоч і виготовляється з гумінових і фульвокислот, але хімічно вільних кислот він не містить, оскільки вони зв’язані з Калієм.

 • Детальніше

  Застосування препарату:
  • Перед приготуванням робочого розчину, приготувати маточний розчин, з розрахунку 0,5 кг препарату на 10 л теплої (від 22°С) води до повного розчинення, після чого влити його в наполовину наповнений бак оприскувача при включеному змішувачі та долити воду.
  • В іншому препарат застосовується так само, як і рідка форма.

   

  Сумісність препарату:

  Гумат Калію сумісний з пестицидами, біопрепаратами та добривами.

  Проявляє синергійну дію з препаратами БіоМаг, Біофосфорин

  (Азогран Б), ФітоДоктор®, Целюлад® та лінійкою мікродобрив Урожай.

   

  Правила зберігання:
  • Препарат зберігати при t° від 0°С до +30°С в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці.
  • Термін зберігання: 3 роки.

   

  Спосіб обробки та дозування препарату Гумат Калію (суха форма)

  Спосіб обробки

  Норма витрати препарату, суха форма

  Норма витрати препарату, рідка форма

  Передпосівна обробка насіння (разом з протруювачем)

  0,2 кг/т насіння

  1-2 л/т насіння

  Замочування коренів розсади і саджанців (10-12 годин)

  0,2 кг/10 л води

  2 л/10 л розчину

  Обробка по вегетації рослин (2-4 обробки в баковій суміші з ЗЗР)

  0,05-0,1 кг/га

  0,25-0,75 л/га

  Підживлення через крапельну систему (3-4 обробки за вегетацію)

  0,05-0,1 кг/1000 л води

  0,25-0,75 л/600-1000 л розчину

Консультація і замовлення через месенджери:
Антистресант

FitoNis

Антистресант із стимулюючим ефектом, що сприяє швидкому відновленню біохімічних процесів та стимулює ріст рослин після стресу.

Завдяки спеціально підібраному складу, препарат сприяє швидкому відновленню біохімічних процесів у рослині. Дія препарату забезпечує швидкий синтез захисних білків, які підвищує стійкість до подальшої дії стресових факторів. Активує ріст кореневої системи, що покращує поглинання елементів живлення та вологи.  Це забезпечує відновлення активності фотосинтезу та розвитку рослин.

 • Детальніше

  Вигоди від використання препарату
  • швидке відновлення рослин після стресу;
  • стимулює ріст та розвиток рослин навіть при низьких температурах;
  • активізує фізіологічні та біохімічні процеси;
  • ефективно відновлює рослину після заморозків та хімічного опіку гербіцидами;
  • сприяє росту та розвитку рослин після промивання грунтових гербіцидів;
  • впливає на рівномірне покриття листя рідиною.

   

  Сумісність препарату
  • Не рекомендується застосовувати із препаратами, які містять мідь, сірку.
  • Перед застосуванням в баковій суміші рекомендується провести тест на випадання осаду.
  • Перед додаванням в робочий розчин препарат рекомендовано збовтати.
  • Не додавати в бакову суміш з pH < 5,5.

   

  Правила зберігання препарату
  • Препарат зберігати за t° від +2°С до +15°С в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці
  • Термін зберігання: 9 місяців

   

  Спосіб обробки та дозування препарату

  Культура

  Фаза

  Норма витрати, л/га

  Зернові

  На ранніх фазах (до появи прапорцевого листка)

  0,4 - 0,5

  Після появи прапорцевого листка

  0,5 - 0,75

  Кукурудза, соняшник

  До появи 7-го листка

  0,4 - 0,5

  Після появи 10-го листка

  0,5 - 1,0

  Соя, ріпак

  До фази цвітіння

  0,4 - 0,5

  У фазу наливу зерна

  0,5 - 0,75

Консультація і замовлення через месенджери:
Біостимулятор росту рослин

Аміностим

Біостимулятор з високим вмістом амінокислот рослинного походження та інших біологічно активних речовин. Комплексний препарат, який містить набір основних вільних амінокислот рослинного походження, отриманих шляхом ферментативного гідролізу.

Амінокислоти знаходяться в легкозасвоюваній для рослини формі (L-α-амінокислоти) і можуть швидко та без додаткових затрат енергії бути залучені до обміну речовин, в результаті чого звільнена енергія витрачається для інших фізіологічних процесів.

Фітогормони, що входять до складу препарату, сприяють покращенню білкового обміну.

Сертифікований Органік Стандарт згідно Стандарту з виробництва речовин, що можуть використовуватись в органічному сільському господарстві
 • Детальніше

  Вигоди від використання препарату
  • активізує білковий обмін та пришвидшує синтез захисних білків;
  • сприяє закладанню більшої кількості квіток та суцвіть;
  • подовжує стресостійкість рослин за високих температур та засухи;
  • швидке відновлення вегетативної маси після градобою та механічних пошкоджень;
  • регенерація рослин після пошкодження шкідниками та хворобами;
  • підвищує врожайність та якість продукції.

   

  Сумісність препарату
  • Сумісний з пестицидами, біопрепаратами та добривами.
  • Перед додаванням препарату в робочий розчин його рекомендовано збовтати.

   

  Спосіб обробки та дозування препарату

  Культура

  Фаза застосування

  Норма витрати

  Зернові

  Осінь: кущення (t° не нижче 5°С)

  1,0-2,0

  Весна: кінець кущення-початок виходу в трубку

  1,0-3,0

  Прапорцевий листок

  1,0-3,0

  Зернобобові

  5-6 листків

  1,0-1,5

  Бутонізація

  1,0-2,0

  Кукурудза, соняшник

  5-7 листків

  2,0-3,0

  Ріпак

  Осінь: одночасно із внесенням регуляторів росту

  2,0-3,0

  Весна: при відновленні вегетації в бакових сумішах

  1,5-2,0

  Цукровий буряк

  Через 1,5-2 доби після застосування гербіцидів

  1,0-1,5

  Змикання листків у міжряддях (разом із фунгіцидами)

  1,5-2,0

Консультація і замовлення через месенджери:

Швидка навігація